Juridische aansprakelijkheid - Zoldermuseum.Store | Heemkring Berchem 2021-2022

+32 3 292 51 15
info@zoldermuseum.store
+32 3 292 51 15
info@zoldermuseum.store
Zoldermuseum.Store
Cart
Cart
Zoldermuseum.Store
Zoldermuseum.Store
Zoldermuseum.Store
Zoldermuseum.Store
Zoldermuseum.Store
Ga naar de inhoud

Juridische aansprakelijkheid

Klantenservice
Zoldermuseum.Store | Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden van de site
Het gebruik van deze site is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te hebben (hyperlinks inbegrepen). Deze voorwaarden kunnen steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.


Gebruik van de site
Er wordt veel aandacht en zorg besteed aan de website.  Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij  de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te  corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Hyperlinks en verwijzingen
Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar onze andere websites en wordt u mogelijk verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kunnen we daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere externe sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Intellectuele eigendomsrechten
U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren,  mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op  het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site op info@zoldermuseum.store.

Afbeeldingen en foto’s
De afbeeldingen zijn louter indicatief en niet bindend, wij streven er naar om de producten zo perfect mogelijk in beeld te brengen. Mocht het echter zijn dat een product afwijkt van de afbeelding op de website, kunnen wij daar niet voor worden aansprakelijk gesteld.Terug naar de inhoud