Nuttige informatie voor de gebruiker van Zoldermuseum.Store - Zoldermuseum.Store | 2021

+32 3 292 51 15
info@zoldermuseum.store
+32 3 292 51 15
info@zoldermuseum.store
Zoldermuseum.Store
Cart
Cart
Zoldermuseum.Store
Zoldermuseum.Store
Zoldermuseum.Store
Zoldermuseum.Store
Zoldermuseum.Store
Ga naar de inhoud

Nuttige informatie voor de gebruiker van Zoldermuseum.Store

Klantenservice
Zoldermuseum.Store
is een website van Heemkring Berchem vzw

Maatschappelijke zetel: Auwersstraat 34, B-2600 Berchem
Ondernemingsnummer: BE0430907157

Dit is de officiële winkelwebsite of webshop van Heemkring Berchem vzw. Via dit digitaal platform willen wij u de kans geven om op een snelle en eenvoudige manier onze producten zoals abonnementen/lidmaatschappen, onze publicaties, wandelbrochures en andere online aan te schaffen. Heemkring Berchem vzw is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. We doen er alles aan om de informatie actueel en juist te houden.


Over de inhoud
Over de informatie op zoldermuseum.store kunt u het volgende verwachten:
  • We streven ernaar de inhoud actueel te houden.
  • We streven naar begrijpelijk taalgebruik.
  • Als de weergegeven informatie fouten bevat, engageren we ons om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Vragen, ideeën of suggesties kunt u doorgeven via info@zoldermuseum.store. U ontvangt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging of reactie.

Heemkring Berchem vzw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit gebruik van de informatie op deze website.
De teksten op deze website bezitten dan ook geen juridische waarde. Als u ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kunt u deze schriftelijk aanvragen via Heemkring Berchem vzw, c/o Zoldermuseum.store, Auwersstraat 34, B-2600 Berchem.

Links en verwijzingen
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen stellen we u enkel ter informatie ter beschikking. Heemkring Berchem vzw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt, en waarnaar deze website verwijst.
Als informatie op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt Heemkring Berchem vzw zich het recht om de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links kunt u melden via info@zoldermuseum.store.

Eigendomsrechten
Heemkring Berchem vzw behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website alsook op de ter beschikking gestelde informatie. Persoonlijk gebruik, dat wil zeggen niet-commercieel gebruik, van de inhoud van deze website is toegestaan.
Gebruik en reproductie van fotomateriaal en tekst is verboden.

Alle teksten en illustraties op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt ze afdrukken voor privé-gebruik. Een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van Heemkring Berchem vzw. U kunt citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron. De lay-out en de functionaliteit van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.

Publicatie van officiële teksten
De publicatie van officiële teksten heeft geen officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst, tenzij anders aangegeven.

Bescherming van de persoonsgegevens, statistieken en cookies
Raadpleeg het privacybeleid en ons cookiebeleid.

Terug naar de inhoud